071 - 576 13 23
Begrijpelijke taal. Dat willen we allemaal!

Begrijpelijke taal. Dat willen we allemaal!

door op 15 september 2014


Stel je zoekt informatie over een koophuis. Goed mogelijk dat je dan de volgende tekst leest:‘Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling, de som van rente en aflossing per termijn, hetzelfde is, en tevens aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald.’  Meer dan de helft van de Nederlanders begrijpt zo’n tekst niet. Terwijl velen van hen deze informatie wel nodig hebben om een huis te kopen. Begrijp jij de tekst wel?
Dan weet je vast veel van het onderwerp of heb je de zin aandachtig nog een keer gelezen. 

Ingewikkelde producten of diensten eenvoudig en aansprekend presenteren op je website. Het is een van de belangrijkste uitdagingen van elke contentmanager. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit doet met tekst en waarom dat zo belangrijk is.

Jouw product is gesneden koek… voor jou

Schrijf je regelmatig webteksten over je product of dienst? Waarschijnlijk weet je er alle ins en outs over. Dat lijkt een voordeel, maar kan een valkuil zijn. Als deskundige gebruik je al snel vaktaal of sla je in je tekst denkstappen over. Jouw doelgroep weet waarschijnlijk veel minder van je product of dienst. Let daarom extra op het gebruik van eenvoudige taal en logische denkstappen in je tekst. 

Webbezoekers zijn ongeduldige multitaskers

Niet alleen weet je doelgroep minder over je product of dienst dan jij, ze hebben bovendien maar weinig tijd en aandacht. Webbezoekers zijn ongeduldige multitaskers. Je hebt maar zo’n zeven seconden om ze te overtuigen van het nut van jouw website. Ziet je bezoeker in die kostbare tijd ingewikkelde zinsconstructies en moeilijke woorden? Grote kans dat je hem verliest. 

Verschil in taalniveau

Naast verschil in voorkennis en de beperkte tijd is er nog een reden om je doelgroep begrijpelijke teksten te geven. Niet iedereen heeft hetzelfde taalniveau. Ben je formeel zakelijk taalgebruik gewend? Meer dan de helft van de volwassen bevolking begrijpt teksten op dat niveau niet. Als je wilt schrijven voor een bredere doelgroep, zal je het taalniveau hierop moeten afstemmen. En het mooie is: eenvoudiger en concreter taalniveau is net zo goed geschikt voor hooggeschoolde professionals. Ook zij willen informatie graag snel tot zich kunnen nemen. 

Kies voor B1

Mensen verschillen in de mate waarin ze een taal beheersen. Ook als het hun moedertaal is. De Raad van Europa maakte een meetlat om het taalniveau van mensen te kunnen meten. Deze lat loopt van  A1 (op vakantie in Italië ‘grazie’ en ‘buongiorno’ zeggen) tot C2 (een hooggeschoolde moedertaalspreker). Hieronder zie je welk percentage van de bevolking welk niveau heeft. De meeste teksten van overheden en bedrijven zijn in C1 geschreven. Meer dan de helft van de volwassen bevolking begrijpt deze teksten niet.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

5% van de bevolking

15% van de bevolking

40% van de bevolking

25% van de bevolking

10% van de bevolking

5% van de bevolking

Geen figuurlijk taalgebruik en andere tips

‘Jouw product is gesneden koek’ schreven we in de kop van de tweede alinea. Dat is figuurlijk taalgebruik. Precies een van de dingen die je niet moet doen op B1-niveau. Schrijven op B1-niveau is niet zomaar het weglaten van moeilijke woorden. Hieronder geven we je tips voor het schrijven van een B1-tekst. Als je dat lastig vindt, kun je er ook voor kiezen om je teksten te laten schrijven door een gespecialiseerde tekstschrijver.

Hoe schrijf je B1? - een checklist:

  • Maak korte zinnen van zo’n 10 tot 15 woorden.
  • Zet alle zinnen in de actieve vorm. Dus: ‘We bezorgen het product bij u thuis.’ en niet: ‘Het product wordt bij u thuisbezorgd.’
  • Zorg voor eenvoudige zinsconstructies.
  • Zoek eenvoudigere alternatieven voor moeilijke woorden. Met deze handige tool check je of een woord in een B1-tekst past: http://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/
  • Moet je toch een moeilijk woord gebruiken? Leg het woord dan uit. In B1-bewoordingen natuurlijk.
  • Zet je verhaal in een logische volgorde. Begin bij het begin en sla geen denkstappen over.
  • Gebruik concrete termen. Vermijd abstract en figuurlijk taalgebruik.
  • Schrijf meer informeel dan formeel.
  • Gebruik geen vaktaal.
  • Bedenk wat je met een tekst wil bereiken en sluit af met een oproep tot actie. Bijvoorbeeld 'Bestel nu', of 'Vraag offerte aan'.  

Alles op B1

Denk je dat jouw dienst of product écht te ingewikkeld is voor B1? Mis! Of het nu gaat om een annuïteitenhypotheek of een medicijnenbijsluiter: alles kan in B1 geschreven worden. Steeds meer overheden en bedrijven besluiten dit dan ook te doen. Want begrijpelijke taal, dat willen we allemaal.