071 - 576 13 23
Wat heeft SWIS met Smart Cities?

Wat heeft SWIS met Smart Cities?

door op 18 november 2014


Op 6 november 2014 was Matthias onderdeel van het multidisciplinaire team tijdens het Open Data Lab tijdens de open data estafette Smart Cities, georganiseerd door o.a. de Digitale Stedenagenda en ECP. In een team vol experts heeft hij een ochtend lang hard gewerkt aan het ontwikkelen van de business case; 'Hoe kan door gebruik van open data een dagje strand nog beter worden?' Zijn team, hoe kan het ook anders, heeft gewonnen! Toen Matthias enthousiast terugkwam bij SWIS, wilden wij wel eens wat meer weten over smart cities, en Matthias' z'n ideeën daarover.

Onbewust bekwaam

Matthias vroeg zich - toen hij voor het Open Data Lab gevraagd werd - wel af wat SWIS' affinitiet met smart cities eigenlijk is. Matthias: "Toen ik me er in verdiepte, bleek al snel dat SWIS heel veel met smart cities heeft. Dat is ook niet zo raar. Ik introduceer SWIS vaak als een bureau dat begonnen is vanuit een fascinatie voor internet en voor hoe internettechnologie onze manier van leven en communiceren verandert. Die fascinatie geldt voor mijzelf en alle (heel goede) programmeurs, politicologen, bestuurskundigen en juristen die hier werken. Smart cities zijn een heel sterk voorbeeld van hoe internet de samenleving verandert. SWIS heeft al een aantal cases gedaan die te maken hebben met smart cities."

Visie

smart cities wheel boydSmart cities, wat zijn dat eigenlijk? Het is echt een containerbegrip, maar het smart cities wheel van Boyd geeft wel een kader. Matthias: "Smart cities heeft veel te maken met open data, en dat doet SWIS veel. Wat mij betreft kan een stad pas slim zijn als de mensen slim zijn, en mensen worden slim door het gebruik van (open/big/linked) data. Maar data is nog geen informatie. Data moet relevant gemaakt worden voor de gebruiker. Hoe laat kan ik het beste weggaan als er wegwerkzaamheden zijn op mijn route?"

GeoStart

Wat SWIS betreft is locatie een belangrijke manier om van data slimme nuttige informatie te maken. Daarom heeft SWIS al sinds 2006 het product GeoStart. Door GeoStart krijgen bewoners een mailtje als er in hun buurt iets gebeurt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. GeoStart is ontstaan doordat overheden, gemeenten en ministeries bij SWIS kwamen met de vraag: maak van onze data slimme informatie, zodat mensen slimme keuzes kunnen maken. SWIS voegt ook nog de juiste technologie aan toe, zodat de burger de informatie ook echt gebruikt.

Portfolio

Hieronder een aantal voorbeelden uit ons portfolio die laten zien dat SWIS meer met smart cities heeft, dan Matthias eerst dacht. Om met Johan Cruijff te spreken: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt".

Een voorbeeld waar SWIS trots op is, is Maastricht bereikbaar. Op basis van informatie over de gebruiker enerzijds en vervoersinformatie (parkeren, fietsenstallingen, openbaar vervoer etc) krijgt iedere gebruiker snel en gemakkelijk een reisadvies op maat over hoe ze het beste naar Maastricht kunnen reizen.

Een ander voorbeeld is de slimme kaart voor de Leidse binnenstad. Hier kunnen inwoners, bezoekers en belangstellenden precies zien welke plannen al uitgevoerd zijn en wat er nog staat te gebeuren in de binnenstad van Leiden. Op die manier raken ze betrokken en tevens kunnen ze suggesties doen. Ten slotte willen we hier de verkiezingskaart noemen, waar iedereen makkelijk kan zien hoe in zijn gemeente gestemd is.

De droom van Matthias

Matthias: "Bladerend door deze voorbeelden had ik ineens nog iets door. In al deze voorbeelden heeft SWIS hard moeten werken om de data te verkrijgen en om deze toegankelijk te maken. En dat komt omdat nog lang niet alle overheden en grote organisaties hun data open maken op een manier waar wij applicatiebouwers mee uit de voeten kunnen. En als zij dat al doen, is dat vaak voor weer een nieuwe app.

Ons team heeft het open data lab juist gewonnen omdat wij nu eens geen nieuwe app gaan bouwen, maar gaan zorgen dat informatie in ieder geval beschikbaar komt en dat deze via de bestaande wegen gebruikt kan worden. Alleen op die manier ontstaat een ‘eco systeem’ van Smart City webservices. Dat bestaat bijvoorbeeld al via citysdk.eu. " (Daar worden allerlei datasets op een goede manier ontsloten. Op dit moment alleen nog voor een paar steden. red.) "Als we er nu eens voor zorgen dat elke stad zijn data ontsluit, kunnen we uiteindelijk allemaal slimmere keuzes maken. Om te beginnen met een nog beter dagje strand!"