MVI-criteriatool

Logo van Rijksoverheid over de MVI Criteriatool

Het uitzetten van aanbestedingen is een tijdrovende klus voor inkopers van de overheid. Hierbij hebben ze ook nog eens te maken met uitgebreide criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Deze criteria zijn complex en uitvoerig beschreven in losse eisen, gunningscriteria en suggesties, voorheen in PDF documenten. Tel hierbij op dat er tientallen productgroepen zijn met allemaal hun eigen pakket aan criteria, maakt het uitzetten van aanbestedingen veel uitpluiswerk voor inkopers. 

Aanleiding voor het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat om SWIS te vragen dit proces makkelijker te maken. Een opdracht waar we graag onze tanden in zetten. 

SWIS ♡ digitaliseren

We hebben een digitale tool gemaakt die het inkopers makkelijk maakt om zelf een aanbesteding op te zetten. Gebruikers van de tool kunnen criteria selecteren, onderverdeeld naar productgroep en type criterium (selectiecriteria, eisen, gunningscriteria, suggesties en contractbepalingen). Deze zijn vervolgens te downloaden als Word, PDF of JSON document, dus zo over te nemen in het gewenste format. Scheelt veel zoek- en copy/paste werk. 

Een foto van iemand achter een laptop die de website MVI criteriatool gebruikt

 

Dat we zelf blij zijn met de tool is fijn, maar als we zien dat de doelgroep hem omarmd, worden we pas echt gelukkig. Gezien de analytics - gemiddeld 1500 bezoekers per maand - is dat het geval.