Het online succes van Maastricht Bereikbaar

SWIS op de Landelijke omgevingsmanagementdag

SWIS op de Landelijke omgevingsmanagementdag: Het online succes van Maastricht Bereikbaar

Landelijke omgevingsmanagementdag 2018

Maastricht Bereikbaar is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en vervoerders. Samen zetten zij zich in de stad en regio Zuid-Limburg bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar biedt slimme alternatieven voor het reizen met de auto in de spits. Met meer dan 20 projecten worden de e-bike, fiets, het OV, slim werken of slim parkeren gestimuleerd. Welke rol speelde de online kanalen bij deze projecten? Wat waren de vakuilen? En welke successen zijn behaald? In deze kennis/inspiratiesessie gaven wij informatie over hoe de samenwerking er t.b.v. de online kanalen uitzag.