Nieuwe websites voor College voor Toetsen en Examens

SWIS ontwikkelt twee gebruiksvriendelijke websites voor College voor Toetsen en Examens
Nieuwe klanten
SWIS
15 februari 2023

SWIS ontwikkelt twee gebruiksvriendelijke websites voor College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan, en namens de minister verantwoordelijk voor de ontwikkeling, kwaliteit en het niveau van centrale examens. Het ontfermt zich bijvoorbeeld over de landelijke toetsen en examens in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, docenten en vervolgopleiders: allemaal zijn ze afhankelijk van betrouwbare informatievoorziening door het CvTE. Dat gaat vooral via Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl. Het CvTE wil die websites beter laten aansluiten bij zijn eigen wensen, én die van de doelgroep. Daarom koos SWIS bij de ontwikkeling voor Drupal: dit CMS geeft het CvTE de volledige regie over beide sites.

We blijven het CvTE de komende jaren ondersteunen, met verdere optimalisaties en ontwikkelingen van Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl

Welkom bij SWIS.