College voor Toetsen en Examens

Ieder schooljaar worden er namens de overheid in het voorgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) centrale examens afgenomen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit en het niveau van deze centrale examens te waarborgen. Denk hierbij aan: het beschrijven van de leerstof voor het centraal examen in syllabi, het bepalen van het examenrooster, het bekend maken van de toegestane hulpmiddelen en het vaststellen van de examens en de normering.

Een meisje die een toets maakt met het logov an cvte erop
Gebouwd met:
2FA
Drupal 10
SOLR
Integraties:
Piwik Pro
Prijsklasse:
€ 250.000 - € 500.000

Van cruciaal belang

De websites, Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl, zijn de officiële informatiekanalen richting examensecretarissen op de onderwijsinstellingen. Beide websites bevatten ook een afgeschermde omgeving (Mijn Examenblad(mbo)). Via deze omgeving vindt de kritieke informatievoorziening richting alle scholen, met de meer dan 40.000 daarbij betrokken functionarissen plaats. Dit betreffen ook de logistieke processen van ketenpartners als DUO en Cito. Zij werken samen op het gebied van publicatie van examendeelnames, het communiceren over de levering van examens, bekendmaking te gebruiken versies en meer.

De informatievoorziening op en de beschikbaarheid van de sites zijn van cruciaal belang voor de (correcte) uitvoering van de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

"Wat was dit een spannend en groot project en wat ben ik blij met SWIS. In korte tijd
hebben ze zich de terminologie van en de processen rondom de centrale examens eigen gemaakt. Daardoor zijn ze in staat tot op detailniveau mee te denken over duurzame oplossingen. Ik ben trots op het team dat in korte tijd deze twee websites heeft gelanceerd. We kijken uit naar een lange samenwerking met SWIS."

-Anja Mallegrom, Manager logistiek vo

Anja Mallegrom

Regie over eigen content

Bij de voormalige websites had het CvTE zelf geen enkele mogelijkheid om de content zelf te beheren. De voornaamste doelstelling in de vernieuwing van de omgevingen was deze mogelijkheid voor het CvTE te ontwikkelen, zodat het CvTE zelf alle content kan plaatsen en meer zelf in controle is als het gaat om de processen die gekoppeld zijn aan de Mijn-omgevingen.

Piek in bezoekersaantallen

Examenblad.nl wordt gemiddeld genomen zo’n 13 miljoen keer per schooljaar bezocht waarvan ruim 10 miljoen keer in de periode maart-juni. Een volwassen hostingoplossing met een solide en schaalbare infrastructuur is dus van levensbelang.


Een informatiearchitectuur die anders is dan anders

De informatie op Examenblad.nl gaat over centrale examens voortgezet onderwijs. Daarbinnen kennen we natuurlijk schooltypes, zoals vmbo, havo en vwo. Examens gaan uiteraard over een vak op een bepaald schooltype, zoals biologie of aardrijkskunde. Dat zorgt al voor een heleboel informatie en dus pagina’s. Maar nu is het ook nog eens zo dat die informatie, over de centrale examens van een vak op een bepaald schooltype, per schooljaar verschilt. Er is bijvoorbeeld andere stof die getoetst wordt, er gelden andere normen, er zijn nieuwe regels omtrent de examinering, etc. Het jaar is dus een leidend startpunt om bezoekers relevante informatie te bieden. Ook is het daarbij belangrijk om duidelijk te maken aan de bezoeker dat hij of zij bijvoorbeeld verouderde informatie bekijkt (uit een eerder jaar), wat soms nog relevant is om toch op te zoeken.

De doelgroep betrokken bij de totstandkoming

Tijdens de onderzoek- en conceptfase hebben we onder andere op het jaarlijkse, landelijke PLEXS-congres, in een werksessie de grootste en belangrijkste doelgroep (examensecretarissen) uitgevraagd over hun behoeften, frustraties en werkwijze voor en met de website. Deze en andere sessies zorgden voor de juiste onderbouwing van keuzes in het ontwerpproces van de nieuwe sites. Op ongeveer 80% van de realisatie van die nieuwe websites hebben we een gebruikersonderzoek gedaan, om zo de laatste zaken recht te trekken, voordat deze live konden.

Strategische workshop

Andere aspecten van het digitale landschap

Na de realisatie van de Examenbladen en de bijbehorende Mijn-omgevingen zijn we inmiddels ook bezig met herontwikkelen en integreren van een discussieforum voor vo. Daar kunnen docenten, van scholen die digitale centrale examens afnemen bij vmbo BB een KB, gedurende de examenperiodes met elkaar sparren over bijvoorbeeld de correctie van deze centrale examens. Later gaan we ook aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe digitale omgeving voor het opslaan en ordenen van de data van de verschillende syllabi waarin de examenstof per vak en schooltype wordt beschreven. Later meer dus!

Samen bouwen we aan goede examens

Bekijk het platform op: Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl

livegang cvte