Laadpaalnodig.nl

Uitstootvrij rijden is de toekomst, maar om dat dichterbij te brengen zijn wel flink meer publieke laadpalen nodig. Met het landelijk platform laadpaalnodig.nl helpt SWIS het tempo naar een emissievrij wagenpark te versnellen.

Laadpaalnodig logo en sfeerbeeld
Gebouwd met:
JSON:API
Laravel
Leaflet
Vue.js
Prijsklasse:
€ 100.000 - € 250.000

Meer voertuigen,
meer laadpalen

In 2030 – en dat schiet op – moeten alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Tenminste, dat is de ambitie die wordt uitgesproken in het Nederlands Klimaatakkoord. Als het goed is, rijden er in dat jaar zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen door Nederland. Dat betekent dat er veel meer publieke laadpunten bij moeten. Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) probeert het tempo op te schroeven, door partijen bij elkaar te brengen en kennis te ontwikkelen en delen.

Op tempo naar een
fijnmazig laadnetwerk

De eerste elektrische-autobezitters lieten vaak een laadpaal op hun oprit plaatsen. Op zich een prima oplossing, maar niet iedereen heeft een oprit. Terwijl elektrisch rijden de norm moet worden. Om dat haalbaar te maken, moeten er veel meer laadpunten op openbare plekken bij komen. Bijvoorbeeld in woonwijken en op bedrijventerreinen, zodat er een fijnmazige laadinfrastructuur ontstaat. Burgers en bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Maar omdat elke gemeente – of elk cluster van gemeentes – die aanvragen anders aanpakt, kan dat proces ingewikkeld zijn.

Case visual gemeente rotterdam laadpalen

Een landelijk platform
voor alle betrokkenen

Om het aanvraagproces transparanter en makkelijker te maken, bouwden we samen met NKL een landelijk platform: laadpaalnodig.nl. Hier brengen we drie belanghebbende partijen bij elkaar: burgers, gemeenten en concessiepartners – dat zijn de bedrijven die de laadpalen plaatsen en exploiteren.

Zo werkt het voor burgers

Wil je als burger een publieke laadpaal aanvragen? Dan kun je dat via laadpaalnodig.nl doen. Als je gemeente op het platform is aangesloten, zie je op een kaart precies waar al palen staan en nieuwe gepland zijn. Zo weet je dus vooraf of het nut heeft om een aanvraag in te dienen. Ook kun je direct een aanvraag indienen. Is je gemeente nog niet aangesloten op het platform? Dan sturen we je door naar de juiste pagina op de site van je gemeente. Dat scheelt je zoekwerk.

Zo werkt het voor gemeenten

Gemeenten die op laadpaalnodig.nl zijn aangesloten, krijgen alle aanvragen op dezelfde manier binnen. Wel zo overzichtelijk. En makkelijk, want alle gegevens zijn eenvoudig te exporteren naar andere systemen – zoals Excel. Geaccepteerde aanvragen gaan via het platform rechtstreeks naar de concessiepartner toe, zonder dat er overtikwerk nodig is. En ook de communicatie met burgers verloopt automatisch: na elke processtap krijgen ze een update vanuit het platform. 

Zo werkt het voor exploitanten van laadpalen

Laadpaal-exploitanten van aangesloten gemeenten krijgen hun opdrachten rechtstreeks binnen via laadpaalnodig.nl. Dat gaat via een open API. Gaan ze met een opdracht aan de slag? Dan krijgen de gemeente en de aanvrager daar allebei bericht van, en zie je de voortgang op het kaartje terug.

LPN screenshot
logo en de tekst: 'op maat gemaakt voor gemeenten en exploitanten van laadpalen'

Maatwerk op basis van het
Laravel Framework

Laadpaalnodig.nl ondersteunt alle mogelijke workflows van gemeentes. Een uitgebreid rollen- en rechten-systeem zorgt voor gebruiksgemak. Het Laravel Framework is de basis om efficiënt met deze complexiteit om te gaan. Een eigentijdse API brengt alle gegevens van laadpaalnodig.nl netjes naar andere partijen toe (en andersom). Kaarten helpen bij de locatiebepaling. Omdat laadpaalnodig.nl een publieke dienst is, gebruiken we de open source kaart-applicatie van Leaflet.

Er zijn al 5.000 laadpalen aangevraagd, waarvan een groot deel is geplaatst of ingepland.

www.laadpaalnodig.nl

Vrouw met kind die haar auto oplaad