Dijklander Ziekenhuis

In april 2017 zijn het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterlandziekenhuis in Purmerend gefuseerd tot het Dijklander ziekenhuis. In het ziekenhuis werken 3000 mensen samen op 4 locaties. Deze nieuwe organisatie met een nieuwe naam, huisstijl en logo, vroeg om een nieuwe website. Sindsdien ondersteunen wij Dijklander ziekenhuis bij doorontwikkeling van de website en de toepassing van de interne strategie.

Een patient en zorgmedewerker met het logo van dijklander ziekenhuis
Gebouwd met:
Drupal 10
Integraties:
Matomo
MCM Plus
Ubeeo
Prijsklasse:
€ 100.000 - € 250.000

 

Een afbeelding van de Dijklander website op een laptop en een mobiele telefoon.

Stakeholdermanagement, 
maar dan leuk

Bij SWIS zijn we goed in het ontwerpen en maken van websites voor ziekenhuizen. Dat durven we inmiddels wel te zeggen. Specifiek bij fusies is ons advies om te starten met het vormen van een panel: een brede vertegenwoordiging van professionals uit het ziekenhuis. Door al deze stakeholders te betrekken bij het project maken we een website waar iedereen blij van wordt. De eerste strategische sessie door SWIS is gedaan met het panel van communicatiespecialisten, verpleegkundigen, afdelingshoofden en medisch specialisten. Bovendien waren er mensen vanuit de cliëntenraad en klantcontactcentrum van het Dijklander ziekenhuis bij betrokken als vertegenwoordiging van de belangrijkste doelgroep van de website: de patiënt. Het panel is gedurende het proces continu betrokken gehouden en als klankbord gebruikt. 


Ziekenhuis ♡ Content

Content was een groot thema binnen de realisatie van de website. In de website zitten 200 algemene tekstpagina’s, 300 specialisten pagina's en losse nieuwsberichten en artikelen. Met een team van 5 schrijvers en 10 meelezers is hier ongeveer 4.400 uur aan gewerkt. Dat zijn 110 werkweken van 40 uur. Gelukkig biedt de content editor van Drupal (het CMS waarin we de website gebouwd hebben) en zeer gebruiksvriendelijke interface. De belangrijkste les die projectleider Ellen van Ruiten (Dijklander ziekenhuis) mee wil geven: 'Voor ziekenhuizen of andere organisaties met veel afdelingen geldt: de afdelingsinformatie is het meeste werk. Start dus met het uitvinden van een goede opbouw van de afdelingspagina's, dat is je absolute startpunt voor content.'


Safety first

Informatieveiligheid is een groot thema voor ziekenhuizen. Daarom hebben we Piwik als analyse tool voor de website gebruikt. Piwik stelt het Dijklander ziekenhuis in staat om 100% eigenaar van de website data te zijn. Een voordeel ten opzichte van Google Analytics waarbij data extern wordt opgeslagen en gedeeld. Een goed advies, volgens Ellen 'Piwik bevalt goed! Het is een fijn systeem. Het volledig benutten van de mogelijkheden die het biedt staat voor dit jaar op de agenda.'


Fusie geslaagd? 

Zeker. Wat betreft de Dijklander website is het nog wat prematuur om echt iets over de resultaten te kunnen zeggen. Wat we nu zien is dat de gemiddelde bezoekduur is gestegen en het bouncepercentage is verlaagd. Dat zijn vooralsnog positieve resultaten! Wordt vervolgd. 


Bekijk de website zelf:
Dijklander.nl