Planbureau voor de Leefomgeving

In het hart van strategische beleidsanalyse, op het gebied van milieu, natuur en ruimte, staat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Gedreven door een dringende behoefte aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de stikstofcrisis, klimaatverandering en de energietransitie, vervult het PBL de rol van een onafhankelijk en wetenschappelijk kompas. Genoeg reden voor de ontwikkeling van een Drupalplatform, waarmee meerdere websites gelanceerd zijn.

Planbureau van de leefomgeving illustratie met logo
Gebouwd met:
Drupal 10
JSON:API
SOLR
Integraties:
Content-API
Piwik Pro
Prijsklasse:
€ 100.000 - € 250.000

Next-Gen Drupalplatform

Het Drupalplatform maakt het mogelijk om diverse websites conform de Rijksoverheidsrichtlijnen op verschillende (sub)domeinen te lanceren. De inzichten, verkregen tijdens de strategische workshop met het PBL, vormen een solide basis voor verdere samenwerking en ontwikkeling. De uniforme structuur van het nieuwe platform garandeert een efficiënte implementatie van updates en uitbreidingen, zowel op het gebied van technologie als visuele uitstraling. Hierdoor kan het PBL flexibel inspelen op veranderende behoeften.

 

Screenshot PBL.nl en CLO.nl

Ontworpen voor beleidsmakers en politici

Pbl.nl richt zich op diverse doelgroepen in de samenleving die daadwerkelijk het verschil maken in strategische beleidsvorming, maar primair op beleidsmakers. Beleidsmakers gebruiken de website voor kennis uit wetenschappelijk onderzoek voor beleidsvorming. Via de PBL-website wordt kennis uit onderzoek gedeeld over de strategische thema’s als landbouw, natuur, klimaat, mobiliteit, wonen, ruimte etc.  Naast maatschappelijke partijen en beleidsmakers gebruiken ook politici de website als bron van informatie om zo effectief te kunnen sturen in debatten.

Compleet & inclusief

De leefomgeving is een omvangrijk begrip. Ieder mens heeft verschillende belangen bij de verschillende omgevingen. Van natuurgebied tot werkomgeving. Dit vraagt om een integrale benadering. We hebben een tweede complementaire kleur vanuit het kleurenwiel van de Rijkshuisstijl verwerkt in het ontwerp. 

Visual design workshop

Kleur en vormconcept PBL

6.000 content-items 
binnen handbereik

In de migratieworkshop richtten we ons op cruciale vraagstukken voor een soepele overgang van de vorige websites naar het nieuwe platform. Met een rijke verzameling aan content, bestaande uit ruim 6.000 rapporten, publicaties, nieuws, blogs en agenda-items, fungeert de website als een uitgebreide kennisbron. Door deze content overzichtelijk te presenteren met verschillende filteropties, een consistente pagina-opbouw en een goed gestructureerde informatiearchitectuur vinden bezoekers vlot de informatie die zij nodig hebben.

 

Publicaties screenshot

Minimaal beheer

Focus en gebruiksgemak zijn belangrijke uitgangspunten van het PBL tijdens de realisatie van het nieuwe platform, zowel voor bezoekers als beheerders. Het Drupalplatform, en daarmee de PBL-website, is ontworpen met het oog op eenvoudig beheer. Bovendien wordt een aanzienlijk deel van de content rechtstreeks uit de bestaande PBL Embed API gehaald. Dit stelt het PBL-team in staat om snel en efficiënt content toe te voegen, bij te werken of aan te passen.


Een sterke positionering

De website is het voornaamste communicatiekanaal, waarmee het PBL zich positioneert als een betrouwbare speler op het gebied van strategische beleidsanalyse. De uniformiteit in vormgeving en functionaliteit over de verschillende (sub)websites draagt bij aan een consistente merkbeleving. Met het Drupalplatform zijn twee websites gelanceerd:

  • pbl.nl - Planbureau voor de leefomgeving
  • clo.nl - Compendium voor de leefomgeving