Beoordeling Techlandschap

Je staat op het punt te investeren in nieuwe technologie. In digitale verandering die meerwaarde gaat creëren voor je organisatie. Zo’n oplossing staat nooit op zichzelf, maar wordt onderdeel van je bestaande omgeving. Laten we dus goed kijken naar wat je al hebt: wat werkt nog, wat niet meer.

Systemen, koppelingen en informatiestromen in kaart brengen

Foto van Björn die een overzicht van een techlandschap maakt op een whiteboard

Waarom deze analyse? 

Een nieuwe digitale oplossing staat nooit op zichzelf. Je staat op het punt te investeren in nieuwe technologie die meerwaarde gaat creëren voor je organisatie. Daarbij moet je niet vergeten te kijken naar wat je al hebt en wat daarvan goed werkt en herbruikbaar is. Innovatie en vernieuwing komen altijd tot stand binnen een bestaand landschap en die context wil je (en wij ook) zo snel mogelijk scherp hebben. Bij het in kaart brengen van het techlandschap van je organisatie, kijken we naar verschillende soorten systemen en applicaties. We letten daarbij op de levenscyclus, de toegevoegde waarde, de Total Cost of Ownership (TCO) en de flexibiliteit in de toekomst.

Waarde

 • Context creëren en kansen signaleren voor innovatie en automatisering
 • Impact bepalen van toekomstige technologie en tools
 • Grip krijgen op het fundament van de dienstverlening

Deliverables

 • Inventarisatie van tech-landschap
 • Beoordeling en advies
 • Kloof- en knelpuntenanalyse
 • Transitieplan
Een foto van Björn van SWIS die een techlandschap bekijkt achter zijn computer

Inventarisatie van het techlandschap

We maken een schematische weergave van de verschillende (soorten) systemen inclusief een beschrijving van de informatiestromen en de achterliggende techniek en/of koppelingen. Deze inventarisatie komt tot stand door interviews op locatie met relevante stakeholders en door een analyse van de beschikbare documentatie van systemen.


Beoordeling en advies

Het in kaart gebrachte techlandschap beoordelen we op de volgende facetten: 

 • Volwassenheid (denk aan: onderhoudbaarheid, onderhouden, schaalbaarheid, standaardisatie)

 • Wendbaarheid (denk aan: integratiemogelijkheden, impact op dienstverlening)
 • Afhankelijkheid (denk aan: kritieke dienstverlening, uptime, fail-over)
 • Veiligheid (denk aan: kwetsbaarheden, versies, patchbeleid, versleuteling, AVG/GDPR)
 • Total cost of ownership (denk aan: cost of change, support and operation).

Kloof- en knelpuntenanalyse

In welke mate sluit het landschap (systemen en processen) aan op de ambities die je organisatie heeft? Het verschil hiertussen brengen we in kaart. Welke knelpunten zijn er, vanuit technisch oogpunt, op het gebied van automatisering, koppelingen, integraties, synchronisatie, etc. die de ambities in de weg staan? Welke acties moeten er ondernomen worden door wie om deze op te lossen?


Transitieplan

Hoe kom je van A naar B? Wanneer doe je wat? Als onderdeel van deze dienst leveren we een transitieplan op, waarin duidelijk wordt wat de route naar B is en door middel van welke stappen we daar gaan komen.


Duur:
7 dagen

Björn Brala
Technical Director
071 – 576 13 23
bjorn@swis.nl

Een foto van Björn van SWIS voor een whiteboard met een techlandschap

Wil je meer informatie over deze dienst?

We denken graag met je mee! Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.